Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

pandziswiat
powiedz mi
Reposted frommajkey majkey vianiemaproblemu niemaproblemu
pandziswiat
1788 e5be 500
Reposted fromdzulajj dzulajj vianiemaproblemu niemaproblemu
pandziswiat
3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiemaproblemu niemaproblemu
0929 4877

June 04 2017

pandziswiat
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaspita spita
pandziswiat
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, 'Szczęściarz'
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaspita spita
pandziswiat
Straciła kontrolę nad swoim życiem. Nie ma planu. Płynie. Nie wierzy w nic.  Ma nadzieję, że ktoś ją ocali. Tajemnica polega na tym, że ocalić się może tylko ona sama. Ale nie jest w stanie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaspita spita
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaspita spita
pandziswiat
3750 1e00 500
małpa . skała
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej
pandziswiat
pandziswiat

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viajethra jethra
pandziswiat
7105 ea3c
Reposted fromcalifornia-love california-love viajethra jethra
pandziswiat
...
Reposted fromweightless weightless viajethra jethra
pandziswiat
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viajethra jethra
pandziswiat
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viablackdrama blackdrama

June 02 2017

5488 77e7 500
pandziswiat
"Skoro czujesz coś do dziewczyny, która ewidentnie czuje coś do ciebie, dlaczego pozwalasz jej się wymknąć?"
—  Jay Crownover
pandziswiat
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viajethra jethra
pandziswiat
- I co wyjdziesz za Niego?
- Pewnie tak.
- Wow. Serio? -dodał zszokowany
- Wiesz, to jakbyś... jakbyś miał wszystko czego potrzebujesz w jednej osobie. On był moim najlepszym przyjacielem, wciąż Nim jest i to jest piękne. 
— Pytanie od kolegi z pracy.
9375 a559
Reposted frommakswilczur makswilczur viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl