Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

pandziswiat
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viadelicja8 delicja8
pandziswiat

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viadelicja8 delicja8
pandziswiat
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena viadelicja8 delicja8

July 31 2017

pandziswiat
9539 fad0
Reposted fromAstalka Astalka viablackdrama blackdrama

July 02 2017

pandziswiat
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne. I szukam Cię w tłumie i czuję, jak gasnę.
— Quebonafide

June 29 2017

pandziswiat
Wiecie dlaczego bywają takie noce
Kiedy nie śnicie?
Kiedy panuje mrok?
I całkowita cisza?
Cóż, oto przyczyna:
Po prostu są to noce
kiedy śnicie się komuś innemu.
Dlatego nie występujecie w swoich snach.
Po prostu
jesteście zajęci.
Gdzie indziej.
całkiem przyjemna wizja.
— Laurie Anderson "Czyjś inny sen"
Reposted fromrol rol viawaniliowa waniliowa
pandziswiat

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viajethra jethra
pandziswiat
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viajethra jethra
pandziswiat
1692 fd80 500
Reposted frommoai moai viajethra jethra
pandziswiat
8572 40ee
Reposted fromaammaazing aammaazing viajethra jethra
pandziswiat
1559 85e3
Reposted fromaammaazing aammaazing viajethra jethra
pandziswiat
boję się, że nawet stojąc w czyichś ramionach, nie będę umiała odwrócić od Ciebie wzroku.
Reposted fromnotenough notenough viajethra jethra
7147 21ef 500
Reposted fromiamdreamer iamdreamer viajethra jethra
pandziswiat
4404 891e
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viajethra jethra

June 23 2017

pandziswiat
powiedz mi
Reposted frommajkey majkey vianiemaproblemu niemaproblemu
pandziswiat
1788 e5be 500
Reposted fromdzulajj dzulajj vianiemaproblemu niemaproblemu
pandziswiat
3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiemaproblemu niemaproblemu
0929 4877
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl